gender & kinderboeken

De hongerspelen

In welke bibliotheek vind ik dit boek?

Na een grote ramp is de politieke en sociale structuur van Noord-Amerika volledig hertekend: het Capitool regeert met ijzeren hand over 12 districten. Om deze onderdrukking te benadrukken, worden er ieder jaar hongerspelen georganiseerd: een wedstrijd op leven en dood waarvoor uit ieder district één jongen en één meisje wordt geloot. Katniss Everdeen neemt de plaats in van haar jongere zusje en wint door haar spontane optreden al gauw de harten van het publiek. Zal ze om te overleven echter zelf moordenaar worden?


Gender?

De hongerspelen is in de eerste plaats een spannend boek. Dat het boek en de verfilming ervan het label ‘genderbewust/vrouwvriendelijk’ hebben gekregen, heeft alles te maken met de niet-stereotype personages: meisjes zijn ook dapper en kunnen strategisch denken. Jongens hechten ook belang aan hun gevoelens en kunnen die laten primeren op rationeel eigenbelang.