pages

Het PAGES –Grundtvig project is in 2010 van start gegaan en brengt 6 organisaties uit evenveel verschillende Europese landen samen om te werken rond gender- en ethnische stereotyperingen in kinderboeken.Het letterwoord PAGES staat dan ook voor “project against gender and ethnic stereotypes”.

Kinderliteratuur is een booming business en wordt beschouwd als een garantie op later succes met betrekking tot taalvaardigheid en algemene geletterdheid. Vanuit dit oogpunt vinden de projectmedewerkers het dan ook heel belangrijk om onze jongste generatie een kritische blik te geven om met die veelvoorkomende stereotypes om te gaan.

Het project richt zich op alle volwassenen die professioneel met kinderen en boeken bezig zijn. Denk aan bibliotheekmedewerkers, kleuterleiders en leerkrachten in de lagere school, kinderopvangers, … We willen hen tools aanreiken waarmee zij die clichés kunnen ontkrachten en te lijf gaan. Dat gaat van boeken die op een creatieve manier met genderrollen omgaan tot een handige toolkit om met genderverschillen om te gaan.