Partners en experts

ILEP (Frankrijk)

Het Institut Lillois d’Education Permanente is een vormingsorganisatie die streeft naar een gelijke toegang tot permanente educatie voor iedereen. Sinds 1974 verzorgt ILEP training en beoordeling voor een breed publiek (jongeren, werkloze volwassenen, werkenden) in verschillende domeinen: administratie, informatica- en elektronica, communicatie en management, basisvaardigheden,…
In 30 jaar tijd is ILEP uitgegroeid tot deskundige op het vlak van vorming. Sinds 2008 voorziet ILEP voor een groep laaggekwalificeerde werknemers vormingen, gericht op het verbeteren van basisvaardigheden. Sommige van deze werknemers werken als onderwijsassistenten in basis- en secundaire scholen in Rijsel.

ILEP’s rol in het project

ILEP vervult meerdere taken in het project. Ze staan in voor de financiële coördinatie en monitoring in nauwe samenwerking met CORIF. Ze nemen ook deel aan alle activiteiten van het partnerschap in alle werkpakketten. ILEP is verantwoordelijk voor de mobilisatie, coördinatie en de garantie dat tools en middelen gedeeld worden tussen de partners. Ze verzamelen het documentair onderzoek en stellen die ter beschikking van alle partners en bouwt mee aan de ontwikkeling van het nieuwe trainingsmateriaal. ILEP organiseert de eerste internationale plenaire sessie in Rijsel.

Brigitte Kaiser

Zij vertegenwoordigt het ILEP-team als partner in het PAGES-project. Ze is Master in de sociale psychologie en management. Vanaf 1988 werkte ze mee aan de ontwikkeling van de ‘Centres de Bilan de Compétences’ in Frankrijk en stond aan het hoofd van de afdeling in Rijsel. Sindsdien heeft ze trainingsprogramma’s voor volwassenen ontwikkeld bij het ILEP. Ze heeft onder meer een Equal project (Action I en II) waarbij ze 11 Europese partners verzamelde voor de periode 2002-2007. Het project focuste op permanente educatie voor kwetsbare doelgroepen. Gelijke toegang voor iedereen en preventie tegen discriminatie waren twee grote doelen van het Equal project.

CFL (Zweden)

Het Centre for Flexible Learning is het instituut voor alle types van volwassenen- en afstandsonderwijs in Söderhamn, een kuststadje in het midden van Zweden. CFL biedt flexibel onderwijs voor individuen, zoals basisonderwijs voor volwassenen, post 16-vormingen, opleiding gezondheidszorg, Zweeds voor migranten (SFI), volwassenenonderwijs voor personen met een mentale achterstand, gevorderde vaktrainingen (KY), leren op de werkplaats (YAP) en universiteitsprogramma's in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen.

Aanette Ramstrand

Heeft een universitaire graad als Leraar Lichamelijke Opvoeding.
Heeft een universitaire graad als Leraar Talen (Engels, Frans en Duits).
Heeft 32 jaar als leerkracht gewerkt, eerst als leerkracht Lichamelijke Opvoeding, later als leekracht Talen.
Werkt momenteel halftijds als leerkracht Talen in het volwassenenonderwijs en halftijds als projectleider in Europese en Zweeds-Afrikaanse projecten.
Is vooral geïnteresseerd in communicatie, talen, educatie en mensenrechten.

Gunilla Nauwerck Stefansson

Heeft een universitaire graad als leekracht kleuter- en lagere school (graden 1-7), met specialisatie in taal en cultuur.
Heeft de Zweedse taal en literatuurwetenschappen gestudeerd op universitair niveau.
Heeft gewerkt als kleuterleraar, leerkracht voor groepen met speciale noden en leerkracht Zweeds voor migranten.
Werkt momenteel als leerkracht ‘Zweeds als tweede taal’ voor leerlingen van graad 1-9.
Is vooral geïnteresseerd in lezen. 2 van haar papers aan de Midden Zweden Universiteit gaan over de attitudes van ouders ten opzichte van hun eigen leesgedrag en dat van hun kinderen.
Studeert aan het Programma voor Speciale Pedagogiek aan de Universiteit van Stockholm.

Cooplotta (Italië)

De Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione is ontstaan uit het sociale engagement van een groep burgers in de Parpagliona-buurt in de stad Sesto San Giovanni (Milaan). Sinds 1980 plande en realiseerde dit collectief sociale interventies en diensten voor personen met een fysieke of mentale handicap, kwetsbare jongeren, drugsverslaafden, AIDS-patiënten, migranten en slachtoffers van seksuele uitbuiting en gedwongen arbeid. De coöperatieve is betrokken bij gemeenschaps- en netwerkprojecten, organiseert eerstelijns sociale diensten, projecten in scholen, heeft eigen straathoekwerkers die in direct contact staan met jongeren, en houdt dagcentra open voor het bevorderen van sociaal contact.
In opdracht van de Regio Lombardije en een aantal gemeenten, geeft Cooplotta vormingen aan maatschappelijk werkers en trainers, zowel uit de publieke als private sector.

Elena Iannizzi

Master in Onderwijswetenschappen en “Politiek beleid inzake gelijke kansen tussen mannen en vrouwen”.
Sinds 2007 lid van het “Comité voor Gelijke Kansen” in Sesto San Giovanni.
Werkt sinds 1999 voor de Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione. Ze heeft daar altijd in scholen gewerkt met leerlingen, leerkrachten en ouders. Ze werkte in verschillende projecten tegen genderstereotypering, met jongeren, vrouwen en mannen.
Is sinds 2003 lid van de associatie “Da donna a donna” (Van vrouw tot vrouw)
Momenteel werkt ze aan een project rond geweld tegen vrouwen, vooral partnergeweld.

Sonia Bella

Master in moderne literatuur (major pedagogiek) en training volwassenenonderwijs.
Werkt in Bicocca Universiteit, faculteit Onderwijskunde als begeleider van studentenstages en assistent-docent in sociale pedagogiek.
Heeft verschillende studies gedaan rond gelijke kansen en heeft gewerkt in enkele projecten tegen gendersterotypen met jongeren, vrouwen en mannen.
Werkt sinds 1990 voor de Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, waar ze in scholen werkt met studenten, leraren en ouders.

Lisa Brambilla

Master in Onderwijswetenschappen.
Werkt sinds 2001 bij de Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione. Heeft er altijd gewerkt in scholen met studenten, leraren en ouders.
Heeft gewerkt in verschillende projecten tegen gendersterotypen met jongeren, vrouwen en mannen.
Nam deel aan een project in de strijd tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting.
Is oprichter en lid van ‘Zaghridi’ (sinds 2007), een associatie die Italiaanse en migrantenvrouwen verenigt.
Werkt in de Bicocca Universiteit, faculteit Onderwijskunde als assitent-docent in sociale pedagogiek.

CORIF

Het Collectif Régional pour l'Information et la Formation des Femmes is een associatie die streeft naar gelijkheid tussen vrouwen en mannen, o.m. gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Corif werkt met:

Véronique Cochard

Werkt sinds meer dan 20 jaar rond genderkwesties.In Corif houdt ze zich bezig met onderzoek inzake genderkwesties en werkt met een uiteenlopend publiek: loopbaanbegeleiders, trainers, vrouwen, tieners,… 3 redenen waarom ze graag aan dit project meewerkt:

Michèle Préfaut

Werkt sinds 20 jaar voor Corif
Is erg geïnteresseerd in genderkwesties, oriëntatie, sociale genderrollen,…
Is in Corif verantwoordelijk voor de algemene projectcoördinatie, evaluatie en manegement. Verder is ze betrokken bij projecten gericht op vrouwen en begeleiding, training en professionelen.
Werkt op 2 niveau’s aan het PAGES-project: aan het ontwerp van de toolkit en als verantwoordelijke van de kwaliteit van de werkpakketten.Waarom ze graag meewerkt aan dit project:

RoSa (België)

RoSa is een Bibliotheek, Documentatiecentrum en Archief voor Feminisme, Gelijke Kansen en Gender. Gesitueerd in Brussel, België, is RoSa HET adres voor Vlaanderen voor informatie en documentatie over vrouwen en gender, en dit sinds 1977.

Ben je een lid van de vrouwenbeweging, een student, een onderzoeker of gewoonweg geïnteresseerd in feminisme, gelijke kansen en genderstudies in België of daarbuiten, dan is RoSa de geschikte plek om info te vinden.

RoSa bibliotheek
De RoSa bibliotheek is toegankelijk voor iedereen. Zelfs als je niet kan komen naar het RoSa documentatiecentrum, kan je onze online catalogus gebruiken om een relevante literatuurlijst te maken. Ons zoeksysteem is speciaal aangepast aan de noden van de genderstudies. De geclassificeerde trefwoordencatalogus is gebaseerd op de Vrouwenthesaurus en garandeert een goed resultaat. Gebruik de thesaurus om de meest relevante trefwoorden (in het Nederlands, Engels of Frans) te vinden voor jouw onderwerp!

RoSa online
RoSa documentatiecentrum wil het brede publiek informeren over gendergerelateerde topics. Daarom biedt RoSa verschillende websites voor specifieke doelgroepen.

www.rosadoc.be is RoSa’s hoofdwebsite. Je kan er feiten en cijfers vinden over de genderkwesties van vandaag, of een overzicht van de vrouwengeschiedenis en dagelijks verzamelde gendergerelateerde nieuwsfeiten uit de internationale pers. Een klein deel van de website is ook beschikbaar in het Engels en het Frans.

De volgende websites zijn enkel in het Nederlands:

EHBF –Eerste Hulp bij Feminisme oftewel RoSa voor jongeren. Je kan er jouw F.I. (Feministische Intelligentie Quotiënt) bepalen, cliché’s over feministen ontmantelen of te weten komen wat de feministische thema’s vandaag zijn.

De RoZe Kant van RoSa: Een focus op beroemde lesbo’s doorheen de eeuwen, LGBT-gerelateerde boeken, artikels en magazines, sleutelpublicaties in de lesbische literatuur,…

Alleenstaande Ouders: Praktische info voor alleenstaande ouders over diverse onderwerpen

Gender in de Blender: Info voor mensen die worstelen met hun genderidentiteit en voor mensen die werken met een transgender doelgroep. Je kan er een nuttig lespakket integraal downloaden.

Citytrips: Een historische wandeling door Brussel of Parijs vanuit een feministisch perspectief.

Chris Zwaenepoel

Master in de Organisatiepsychologie
Directeur van RoSa. Runt ook het Vlaames Gelijke Kansenhuis, een ontmoetingsplaats voor nationale en internationale diversiteitsexperten waar - naast andere organisaties – ook de RoSa bibliotheek is gesitueerd.
Werkt sinds het begin (1977) in RoSa documentatiecentrum en nam deel aan verschillende Europese gendergerelateerde projecten, over o.m. vrouwen en politiek, vrouwenstudies, intersectionaliteit, media, werk, politiek,… . Gepensioneerd in 2014.

Universiteit van Flensburg (Duitsland)

De Universiteit van Flensburg ligt in het noorden van Duitsland, nabij de Deense grens. Tot 1994 was de universiteit een educatiehogeschool waarin voornamelijk een lerarenopleiding te vinden was. Vandaag biedt de universiteit onderwijs aan ongeveer 4000 binnenlandse en buitenlandse studenten. Er wordt nog steeds gefocust op de lerarenopleiding, maar er zijn intussen verschillende andere studierichtingen, zoals Internationaal Management, Energie- en Milieu Management, en Cultuur- Talen- Media. Daarnaast werkt de Universiteit van Flensburg samen met de Universiteit van Zuid-Denemarken voor verschillende studievakken. Meer info over de universiteit kan je vinden op www.uni-flensburg.de .

Helga Andresen

Helga Andresen is professor linguïstiek en moedertaal-educatie aan de Universiteit van Flensburg sinds 1988. Haar onderzoek focust op taalontwikkeling (voornamelijk bij peuters en kleuters), geschreven taal-verwerving, taalbewustzijn en taaldidactiek. Meer…

Astrid Schmidt

Astrid Schmidt werkt als onderzoeksassistent aan de Universiteit van Flensburg sinds 2006 en is bezig aan haar doctoraat. Haar onderzoek focust op rollenspel-acquisitie, narratieve acquisitie en taalverbetering voor peuters en kleuters.

EXPERTEN

Sylvie Cromer

Sylvie Cromer is socioloog aan de Universiteit van Rijsel. Ze heeft ruime ervaring in Europese onderzoeksprojecten inzake genderkwesties. Ze heeft expertise ontwikkeld in het domein van geweld tegen vrouwen (o.m. seksueel geweld). Daarnaast heeft ze onderzoek gevoerd naar beeldvorming rond gender via culturele media zoals kinderliteratuur, magazines, schoolboeken,… Sinds 2004 is Cromer wetenschappelijk co-directeur van het Internationaal Netwerk voor Onderzoek over Genderrepresentaties in schoolboeken (RIRSS), samen met Carole Brugeilles (Universiteit van Paris Ouest Nanterre) en Therese Looh (INED). Als feministisch activiste, was ze lid van de Europese Associatie tegen Geweld op Vrouwen op het Werk (AVFT). Ze richtte samen met Adela Turin de associatie “Du Coté des Filles” op. Cromer is lid van de beheerraad van de Regionale Associatie voor de Integratie van Vrouwen (CORIF) en de associatie die het Vrouwenfonds begeleidt voor de Middellandse Zee-regio (APFFM).

Martha Franken

Directeur (emerita) en coördinator van het Internationale Gelijkekansenbeleid in de personeelsdienst van de Vlaamse regering, Cel Gelijke Kansen Vlaanderen. Ze richtte de Cel Gelijke Kansen op binnen de Vlaamse overheid tussen 1996 en 2005, en deed pionierswerk in de ontwikkeling van het gelijkekansenbeleid in de administratie. Martha was lid van het stuurcomité voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen van de Raad van Europa (1996-2009) en het bureau (2005-2008), een adviserend lid van de AOIFE raad (2003-2009) en coördinator van werkgroep 3A (de maatschappelijke impact van vrouwenstudies) van het Athena-netwerk (2003-2009). Franken werkt in het domein van creatieve coaching als beleidsmaker en feminist.

Magda Michielsens

Prof. Magda Michielsens is gewezen professor in de Vrouwenstudies. Aan de Universiteit van Antwerpen was ze professor, directeur van het postgraduaat in vrouwenstudies. In september 2007 werd de richting Vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen afgeschaft. Sindsdien voert ze onderzoek als onafhankelijk onderzoek voor haar onderzoeksbureau MOH.