toolkit

Dat jongens en meisjes evenveel potentieel hebben en dus gelijke kansen verdienen is voor de meesten vandaag een evidentie. Als opvoeder, ouder of leerkracht staan we daar nog nauwelijks bij stil. Toch speelt gender, vaak onbewust, vandaag nog steeds een grotere rol dan je wel zou denken. Genderstereotypen maken, ook vandaag nog, deel uit van de dagdagelijkse realiteit van onze kinderen.

Denken in stereotypen beperkt de mogelijkheden van onze kinderen.
“Echte” jongens en “echte” meisjes bestaan niet. Een genderbewuste opvoeding houdt rekening met verschillen, maar staart zich er niet blind op. Er is immers niet één juiste manier om een jongen of meisje te zijn.

Voor het PAGES project wordt er vertrokken vanuit een specifieke opvoedingscontext, namelijk lezen met kinderen. Voor het PAGESproject werd er kritisch omgegaan met het corpus aan kinderboeken op de markt. Op welke manier kunnen kinderboeken de kritische geest van onze kinderen aanscherpen? Op welke manier geven deze boeken vorm aan de ideeën rond gender en etniciteit van onze kinderen? Op welke manier kunnen deze boeken de maatschappelijke stereotypen rond gender en etniciteit opentrekken?

De PAGES Toolkit is een instrument voor opvoeders en leerkrachten. Het toont je hoe om te gaan met problematische gendervoorstellingen in kinderboeken, maar ook hoe je uitdagendere boeken kan selecteren die gendergelijkheid actief promoten.

Download de Toolkit