PAGES toolkit

Werken aan genderbewustzijn en diversiteit via kinderboeken.

Deel I. Theoretische benadering

I.1 Hoe sensibiliseren rond gendergelijkheid en diversiteit? (pdf)
I.2 Gender en kinderboeken (pdf)

Deel II. Pedagogische activiteiten

II.1 PAGES toolkit (pdf)
Voor wie is deze toolkit bestemd? Hoe gebruik je de toolkit?
II.2 Train de trainer (pdf)
Gebruik deze oefeningen om professionelen in de kinderopvang en/of onderwijs vertrouwd te maken met het concept gender, jongen-meisje stereotypen en het effect hiervan op onze kinderen.

II.3 Lezen met kinderen. (pdf)
Deze oefeningen geven een idee op welke manier je met kinderboeken kunt werken om het thema gender aan te kaarten in de klas/leefgroep/opvang/thuis…

Meer

De volledige (engelstalige) toolkit bevat ook het verslag en de evaluatie van de experimenten met de toolkit in de verschillende partnerlanden van het project. Download de Engelse toolkit.